Monthly Archives: Styczeń 2016

Tak często, książki dla dzieci w zaledwie kilka stron

Tak często, książki dla dzieci w zaledwie kilka stron, ale warto – jak gruba powieść dla dorosłych. Tymczasem, pomimo wysokiej, jak się wydaje proste mieszkańca, ceny, jakości książki dla dzieci, jak i zewnętrzne znaczenie, w przeważającej części, jest nadal niezadowalający.

Nieekonomiczne do pracy z literatury dziecięcej

Nieekonomiczne do pracy z literatury dziecięcej wpływa nie tylko autorów, ale także samych wydawców. Niektórzy wydawcy, wcześniej specjalizujące się wyłącznie w produkcji literatury dziecięcej, są zmuszeni do ciągłego zmienić ich orientację, stara się wejść na rynek literatury dla dorosłych, aby